Doporučení pro domácí nácvik čtení

 
A.   Důležitý je pravidelný každodenní nácvik čtení ve škole i doma.
 
B.   Postup při výuce čtení
 
 1. děti musí nejprve umět rozpoznat a přečíst jednotlivá písmena
 2. pak se naučí spojit písmena ve slabiku
 3. dále spojit slabiky ve slovo
 4. a nakonec spojit slova do vět
                                              
C.   Nácvik čtení slabik
 
 1. v duchu si děti složí písmena do slabiky (např. u slabiky la proběhne v duchu následující: l + a = la); děti by neměly při tom písmena nahlas říkat, šeptat ani pohybovat rty
 2. pak nahlas děti přečtou slabiku jako celek
 3. postupem času dojde k automatizaci čtení slabik
 
D.   Nácvik čtení slov
 
 • děti se učí číst slova po jednotlivých slabikách 
 • slabiky si vyznačujeme „miskami“ pod slovy, které dětem při čtení pomáhají např. 
 málo 
 (_)(_)
Ema
(_)(_)
meleme
(_)(_)(_)
 
 
 • děti přečtou nejprve první slabiku, následuje pauza a po ní přečtou druhou a posléze případnou další slabiku
 • děti čtou nahlas po slabikách takto: má-lo    E-ma     me-le-me 

 • čtení jednoslabičných slov ze tří písmen např. slovo:
lom
(__)
 • dítě čte nejprve slabiku lo, ke které pak přidá písmeno m, čtení pak vypadá takto: lo-m
        
 • v žádném případě po dětech nechceme, aby celé slovo přečetly najednou a četly plynule, nácvik plynulého čtení je učivem dalších ročníků
 • postupně se doba mezi přečtením jednotlivých slabik ve slově bude zkracovat a čtení bude plynulejší

 

Zvuková ukázka - správně přečtená slova
Správné čtení.mp3 (559,3 kB)