Třídní schůzky a konzultace


Třídní schůzky a konzultace

 • 8. září 2009
 • 3. listopad 2009
 • 6. - 12. leden 2010 - individuální konzultace
 • 13. a 14. duben 2010 - individuální konzultace
 • 20. květen 2010 - schůzka ke škole v přírodě

Konzultační hodiny třídního učitele

 • Mgr. Karel Zerzáň - pondělí 13,30 - 14,30 hodin a úterý 7,00 - 8,00 hodin,
  po telefonické domluvě i v jiném termínu
   

Konzultační hodiny výchovných poradců

 • Mgr. Karel Zerzáň - speciální pedagog, výchovný poradce pro 1. stupeň školy a pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - pondělí 13,30 - 14,30 hodin a úterý 7,00 - 8,00 hodin,  po telefonické domluvě i v jiném termínu
 • Ing. Renata Němcová - výchovná poradkyně pro 2. stupeň školy a volbu povolání - úterý 13,30 - 14,30 hodin a středa 12,00 - 13,00 hodin, po telefonické domluvě i v jiném termínu
 • Bc. Markéta Frantová - prevence sociálně patologických jevů - úterý 13,00 - 14,00 hodin, po telefonické domluvě i v jiném termínu
   

Konzultační hodiny dalších vyučujících v naší třídě

 • paní učitelka Lenka Burešová středa 10.30 - 11.30 hodin, po telefonické domluvě i v jiném termínu
 • Bc. Markéta Frantová - úterý 13,00 - 14,00 hodin, po telefonické domluvě i v jiném termínu