Zdolali jsme Antonínek - 10. 9. 2009

14.10.2009 18:00

 

Ve čtvrtek 10. září 2009 jsme se vypravili na poznávací cyklistickou exkurzi okolím Ostrožské Nové Vsi. Našim cílem byl sv. Antonínek. Po úspěšném zvládnutí náročného výjezdu na vrchol tohoto 350 metrů vysokého kopce se druháci posilnili svačinkami od maminek a zahráli si oblíbenou hru s plížením - Na strážce.

Po prohlídce kostela, kterou nám ochotně umožnil milý pan správce, jsme ochutnali "svatou vodu" a prošli částí křížové cesty k ohništi ukrytému v lese. Za malou chvíli se okolím linula vůně opečených špekáčků a druháci si pochvalovali, jak jim tahle dobrota chutná. 

Překvapením pro děti byla nádherná vyhlídka na údolí řeky Moravy od Veselí až k Uherskému Hradišti. Všichni našli v dálce novoveský kostel a naši školu, ostrožský zámek i hradišťské věže.

Závěrečná cesta dolů z kopce nadchla malé cyklisty a naladila je na příští cyklistické dobrodružství.

Poznání přírody nabírající podzimní barvy, návštěva zajímavého místa, orientace v krajině, poutavý program i možnost vyzkoušet si v bezpečí vedlejších cest nést zodpovědnost za sebe sama jako účastníka silničního provozu - to byly zážitky, vědomosti a dovednosti, které jsme druhákům chtěli dnes zprostředkovat.

Velké poděkování posíláme paní učitelce Heleně Chytkové, která nás po celý den ochotně doprovázela.  

 

—————

Zpět