Prevence sociálně-patologických jevů

26.05.2010 18:20

Naše škola se snaží vybavit žáky potřebnými vědomostmi, dovednostmi a způsoby chování, které jim umožní prožití plnohodnotného a spokojeného života. Upozorňujeme žáky na negativní společenské jevy a objasňujeme jejich důsledky. Chceme, aby si naši žáci uvědomovali škodlivost konzumace drog, alkoholu, kouření, kriminality, záškoláctví, šikanování a jiného násilí, rasismu, xenofobie a intolerance.

Výukový program odborných lektorů, který je věnován prevenci společensky nežádoucího chování, se uskuteční v naší třídě v rámci výuky ve středu 6. ledna, v úterý 23. února a ve středu 21. dubna 2010. Cena každé lekce programu je 41,- Kč.

Lekce prevence se ve středu 21. dubna  neuskutečnila, bude se konat v náhradním termínu - ve středu 26. května 2010. Vybrané peníze jsou uloženy u třídního učitele a budou použity k úhradě lekce v novém termínu. 

Preventivní programy pro naši třídu (školu) vedou odborní lektoři o. s. Madio Zlín. 

Vstupte na stránky o. s. Madio.

Madio o.s.

—————

Zpět