Návštěva předškoláků v základní škole

23.07.2009 21:17

 

V úterý 27. ledna se za svými staršími kamarády - žáky prvních tříd - přišly podívat děti z mateřské školy, které se chystají letos k zápisu. Učitelé prvních tříd spolu se svými žáky připravili pro předškoláky zajímavý program, který děti provedl celou školou a zbavil je ostychu, s nímž tak často přicházívají budoucí prvňáčci k zápisu.
 
A co děti zažily? Po společných hrách v tělocvičně si vyslechly písmenkovou pohádku, naučily se psát první písmenko, vybarvovaly pracovní listy a vytrhávaly a lepily písmena z barevných papírů. Při všech činnostech předškolákům ochotně pomáhala děvčata a kluci ze tříd 1.A a 1.B. Příjemně strávené dopoledne bylo zakončeno promítnutím pohádky. Spokojení předškoláci odcházeli s diplomem za úspěšné zvládnutí všech úkolů budoucího školáka a s dobrým pocitem, že ve velké škole mají nové kamarády. 
 
Spolupráce mateřské školy se školou základní má v Ostrožské Nové Vsi dlouholetou tradici. Obě školy mají společný zájem, aby vstup „mateřáčků“ mezi „školáky“ byl co nejpříjemnější, aby se obešel bez zbytečných obav rodičů a dětských slziček, aby se při zápisu předškoláci setkali s učiteli, které již znají a v prostředí školy, které jim není cizí.
 
V letošním roce navštívili učitelé ze základní školy předškoláky v mateřské škole, ve spolupráci s mateřskou školou zorganizovali besedu pro rodiče předškoláků věnovanou školní zralosti a vyvrcholením společné snahy obou škol se stala úterní návštěva předškoláků v základní škole.
 
Mgr. Karel Zerzáň
 

—————

Zpět