Den otevřených dveří v 1.B

23.07.2009 21:19

 

Pomalu se blíží konec školního roku a z malých, vyjukaných školáků, stojících na samém počátku cesty ke vzdělání se během pár měsíců stali ostřílení prvňáci. Opravdoví žáci, kteří s notnou dávkou samostatnosti dovedou číst, psát a počítat, vyznají se ve své škole, umí se správně chovat a dokáží dodržovat společně vytvořená třídní pravidla.
 
Svými úspěchy se prvňáčci chtěli pochlubit, a tak ve středu 22. dubna 2009 pozvali na návštěvu do výuky rodiče, babičky a dědečky. Děvčata a chlapci hostům nejprve předvedli, jak ovládají učivo matematiky – práci na číselné ose, řazení čísel podle velikosti, pohotovost při sčítání 
odčítání do dvaceti, řešení jednoduchých slovních úloh i poznávání geometrických tvarů a těles. Následovalo čtení ze slabikáře, psaní, pohádka o písmenech velké a malé g, jedněch z posledních, které prvňáčci ještě neznali, a práce se skládací písmenkovou abecedou.
 
Většina školní práce probíhala formou didaktických her, tedy oblíbených činností, při kterých si děti hrají a zároveň se učí nebo procvičují probrané učivo. Návštěvníci tak mohli porovnat výuku v době, kdy byli sami školáky s moderními vyučovacími metodami současnosti.
 
Postoj rodičů i širší rodiny ke škole a ke vzdělávání je velmi důležitý. Do značné míry určuje, jak bude dítě ve škole pracovat, jak bude překonávat překážky, jestli bude nebo nebude pro školní práci pozitivně naladěné a motivované a nakonec i to, zda dítě bude nebo nebude ve škole úspěšné …
 
Jsme moc rádi, že návštěvníky z řad rodičů i prarodičů byla zaplněna téměř celá třída. Je to znamením, že rodiny našich školáků mají zájem úzce spolupracovat se školou při výchově a vzdělávání svých dětí. A z toho máme velkou radost!
 
Mgr. Karel Zerzáň

—————

Zpět